MENU

Bilangan Transaksi Dalam Talian
Majlis Daerah Raub Bagi Tempoh
Januari 2016 Hingga Disember 2016

 

BULAN

JUMLAH MENGIKUT JENIS TRANSAKSI DALAM TALIAN MAJLIS DAERAH RAUB BAGI TAHUN 2016

e-OSC

Aduan Awam e-Pembayaran
e-Maklumbalas
MySMS

JUMLAH

 JANUARI

38 25 40 18 19 140

%

27% 18% 29% 12% 14% 100

 FEBRUARI

30 25 41 19 25 140

%

21% 18% 29% 13% 19% 100

 MAC

31 26 39 18 26 140

%

22% 19% 28% 12% 19% 100

 APRIL

35 28 40 20 25 148

%

24% 19% 27% 13% 17% 100

 MEI

38 25 40 18 19 140

%

27% 18% 29% 12% 14% 100

JUN

30 25 41 19 25 140

%

21% 18% 29% 13% 19% 100

JULAI

35 28 40 20 25 148

%

24% 19% 27% 13% 17% 100

OGOS

38 25 40 18 19 140

%

27% 18% 29% 12% 14% 100

 SEPTEMBER

35 28 40 20 25 148

%

24% 19% 27% 13% 17% 100

OKTOBER

38 25 40 18 19 140

%

27% 18% 29% 12% 14% 100

NOVEMBER

30 25 41 19 25 140

%

21% 18% 29% 13% 19% 100

 DISEMBER

           

%

           

 

Bilangan Transaksi Dalam Talian 2015

Bilangan Transaksi Dalam Talian 2014

Bilangan Transaksi Dalam Talian 2013

 

 

Penerangan:

Berikut adalah laporan bilangan transaksi bagi perkhidmatan dalam talian yang terdapat di Portal Rasmi Majlis Daerah Raub. Laporan bilangan transaksi berikut dipaparkan secara bulanan bermula Januari hingga Disember untuk tahun 2016.

Kemaskini Terakhir: Sabtu, 28 Oktober 2017 - 12:41pm