Jabatan Perancangan Pembangunan Jabatan Perancangan Pembangunan

PENOLONG PEGAWAI PERANCANGAN BANDAR DAN DESA PUAN ROZNNEE HANA BT ROSLI

 

PENOLONG PEGAWAI PERANCANGAN BANDAR DAN DESA

PUAN ROZNNEE HANA BT ROSLI

Objektif

 

Bertanggungjawab dalam aspek kebenaran merancang dan kawalan pembangunan dalam kawasan Majlis Daerah Raub supaya selaras dengan dasar perancangan, polisi dan matlamat yang ditetapkan oleh Majlis dan Pihak Berkuasa Negeri.

Fungsi

  • Memastikan setiap pembangunan di dalam kawasan Majlis mengikut rancangan struktur negeri dan rancangan tempatan daerah.
  • Mengendalikan urusan memproses dan kelulusan pelan bangunan sementara.
  • Permohonan bagi pengeluaran Sijil Kelayakan Menduduki Bangunan (CFO) dan Sijil Perakuan Siap dan Pematuhan (SPSP).
  • Menguruskan pengeluaran permit meletak bahan-bahan binaan dan kerja kecil.
  • Urusetia kepada Mesyuarat Jawatakuasa Perancangan, Majlis Daerah Raub.
  • Memberikan maklumbalas dan ulasan ke atas tukar syarat tanah, pecah sempadan dan minit mesyuarat kerajaan.

 

Halaman: 1  2