MENU

Majlis Penyampaian dan Penyerahan Pelan Strategik Teknologi Maklumat ini telah dilaksanakan oleh YAB Perdana Menteri Dato' Sri Najib bin Tun Haji Abdul Razak pada 04 februari 2012 bertempat di Dewan Jubli Perak, Sultan Haji Ahmad Shah, Jalan Teluk Sisek , Kuantan Pahang.

Pelan strategik ini merupakan pelan strategik yang dibuat secara berkelompok bersama 11 buah PBT dan bahagian kerajaan tempatan negeri pahang. Ianya merupakan pelan strategik pertama yang dilaksanakan secara berkelompok bagi menjimatkan kos bagi setiap PBT negeri pahang.

Tahniah diucapkan kepada semua PBT pahang dan bahagian kerajaan tempatan negeri pahang kerana telah berjaya menyiapkan pelan strategik teknologi maklumat ini. Agar pelaksanaannya dapat dibuat dengan jayanya.